Zarautz – Gurdi txistua (1930)

Iturria: Zarautz (Auspoa, Tolosa, 1992)
Manuel Lasarte (1927-2012)
Beranduko lanak (Bizitza eta bertsoak), 92. orr

Lan danak batera ezin egin da larri asko jendea izan oi zan baztarretan. Aida otsa ta gurdi txistua ugari. Etengabeko zalaparta. Izan ere, lengo gurdi zorrotz aiek urrutira entzuteko moduko zaratak ateratzen zekiten, bidean zijoazenean. Egurrezko ardatza, txiñalak ere bai, ta berotzen ziran garaian, su artzeko zorian, izugarrizko otsak. Oso nabarmenak izaki.
Baiña lan guztiak aien bidez egin bear. Artean iñun etzan beste tresnarik, alde auetan beintzat.

Idatzi osoa PDFn

Egilea: Manuel Lasarte (1927-2012)
Data: 16/07/1930