Donostia – ots gogor (1913)

Iturria: Nere bidean (Ed. E.Lopez, Tolosa, 1913)
Emeterio Arrese (1869-1954)
¡Gora biotzak! Donostiya erre zanetik eun urte buru. 166. orr.

Iñor t’ezeren kezka char gabe
zeudelarik Io bete-betean
turmoi-eztanda bezin ots gogor
durduritsu bat gau illunean
entzun ondoren erritar aiek
arkitu ziran ustekabean
lagun ez bañan erasotzeko
griña zekarten etsai tartean;
t’etsaikerla gau artan ala
orro naspjllaz ari zanean
utsun beltzetik sortze gaizto’n bat
irauli zala esan zeikean.
¡Ordu samiñak, ordu Iiuzeak..!
Ta ¿zer icharon era batean
baldin bazeuden zeru ta lurra?
¿Noralde bat nun? Goi aserrean
danbateko latz izugarriak;
¡laido t’ilkintza baizik ez bean!

Deskargatu Faksimila PDF euskarrian

Egilea: Emeterio Arrese (1869-1954)
Data: 17/07/1913