Orexa – Waiting at night (1973)

Source: Ikazkin beltzak sakela zuri (Zeruko Argia, 1973)
Nikolas Ormaetxea “Orixe” (1888-1961)
510. alea, 10 orr.

Egurgilleen aizkora otsik ez da entzuten.
Txondargilleak errekaldera aurpegi illunak argitutzera.
Otordukoan etxol-atarin itzaia dago gaztirolari.
Etxaldean zai emakumea gurdi-negarra entzun naiean.
Or da! Senarrak zer bialduko? Ilintx igarrak labetxorako.

Read full text

Author: Nikolas Ormaetxea (1888-1961)
Date: 15/03/1973