Donostia – mucho tamborra (1892)

toribioalzaga

Fuente original: Burruntziya (Auspoa, Tolosa, 1963)
Toribio Alzaga (1861-1941)
TXIBIRIBIRI (1892). Feria de Santo Tomas. Primera imagen: Txintxarri y Batixta. Página 112.

(Burtiña altxatzeakuan pasatzen da eskuinetik ezkerrera jende pilla bat, arrabots aundia egiten dubela, txistu, tronpeta, atabal eta ojuakiñ. Jendia ibilliko da feriya erosten. Txintxarri egongo da ganaru gauza saltzen eta Batixta burni txurizkuak.)

Txintxarri.- Au al da Donostiko feri sonatoa? Baletorke bat onera zerbait egiteko asmoan… Emen ez da saltzen txistu, tronpeta, atabal, eta orlako jostalluak baizik. Ondo esana da bai:

San Sebastian tarrapatapan, mucho tamborra y poco pan.
Batixta.-Kaxkariñak, beti kaskariñ.
Txintxarri.-Jende txoro aben buruan zer ote dago? Ez dakit nik illia ere nola egoten dan. Bañan zeiñen ederki egongo liraken zintzarri abetakoak… ogeina pezta pagatuko balizkirate.
(Ojuak soñu aundia)

Descargar facsímil original en PDF

Autor: Toribio Alzaga (1861-1941)
Fecha: 30/12/1892