Markina – al murmurador escuchado (1847)

Fuente original: Mayatz-illeraco berba-aldijac (Imp. Eusebio Lopez, Tolosa, 1885)
Juan Jose Moguel (1781-1849)
Mayatzeco Loreen 14en egunraco berba-aldija. Mundubaren lotsa billdurren gañeco. Página 115.

¿Gura dozube icusi? Entzun bada, ta adi. Asco maite dan gaucia gaitic, asco igaroten da, ta igaro gura ezpada, ciurra da asco maite ez zana. Ceubec benetan maite dituzubeen gauzaac; ez oi dituzubeez ichi esa mesa, burla, ez gueijago gaitic bere. Beguira mutill edo nescatiila mundutaar nabarmenari. Esan bequijo, ascoc berba eguiten dabela bere adisquidetasun ta ibillera nasaijac gaitic. Beguira araco tratari nai usureru irabaci gueistuetaracuari, murmuradore entzunari.

Descargar facsímil original en PDF

Autor: Juan Jose Moguel (1781-1849)
Fecha: 14/05/1885