California – Mil coyotes (1901)

Fuente Luzaide’ko kantiak (Auspoa, Donostia, 1967)
Compilación de J.M. Satrustegi (1930-2003). versos de Jean Etcharren
KALIFORNIAKO BIDAYA-VIAJE A CALIFORNIA. 9 versos. Página 133.

Hau duket azken pertsua / Este es mi último verso
Iluna dut hurbildua / se acerca la oscuridad
Artaldea urrundua. / el rebaño anda lejos
Gaineko aldetik eausiaka / llama desde arriba
Koyote milla deurrua. / el ulular de mil coyotes
Gau on Erramun gaizua / Buenas noches, querido Ramón
Nola baituzu gustua / como tanto te gusta
Kirrinka zazu soinua. / chirría tu sonido.

Descargar facsímil original en PDF

Autor: Jean Etcharren
Fecha: 03/06/1901