California – A thousand coyotes (1901)

Source: Luzaide’ko kantiak (Auspoa, Donostia, 1967)
compilation by J.M. Satrustegi (1930-2003). Bertsos by Jean Etcharren.
KALIFORNIAKO BIDAYA- TRAVEL TO CALIFORNIA. 9 verses. Page 133.

Hau duket azken pertsua / This is my last verse
Iluna dut hurbildua / darkness is getting close
Artaldea urrundua. / the herd went far
Gaineko aldetik eausiaka / calling from above
Koyote milla deurrua. / the howl of a thousand coyotes
Gau on Erramun gaizua / good night, poor Raymond
Nola baituzu gustua / as you love
Kirrinka zazu soinua. / squeak you sound.

Download original PDF publication

Author: Jean Etcharren
Date: 03/06/1901