Bidebieta – Falling Obuses (1937)

Source: Arantza eta larrosa / The rose and the spine (Auspoa, Tolosa, 2000)
Tomas Gerrikagoitia Urionaguena “Beesi” (1909-1997)
Batalloi bat frentera. Page 73.

Illunabarrerako eldu giñan Bidebietara; emendik Santo Domingo bistan egoan, eta momentu baten ez zan eteten kañoi eta ametrallador-zarata. Gaba zan legez, ondiño be itzeltasun aundiagoa emoten eban. Urrindik ikusteko obia zan! Baña kañoi obusek gen- gozan errire be zarta-zarta eltzen ziran, eta geienak aidien apurtzen ziranak, askoz txarraguek.
Lo giro ederra ezpaeguan be, sartu ginduezan frontoi eta zine egiten eban baten, danok lo edo ga- ba pasetako. Gau guztian ez zan eten zartadie andik eta emetik. Noz tellatua gañera etorriko igaro zan gaba.

Download original PDF publication

Author: Tomas Gerrikagoitia Urionaguena "Beesi" (1909-1997)
Date: 12/06/1937