Hijos de la bomba (1922)

izkilu_Armak

Fuente original: Gaurko Izkilu edo arma (Las armas de hoy) (Loyola’tar Eneko Deuna’ren irarkola, Donostia, 1922)
Padre Samuele Cultrera Traducción al euskera: El capuchino Arbelaitz
2. Irakurgai gaiztoak (Lecturas malvadas). 2. Zoritxarrik aundiena (la peor de las desgracias). Página 35.

Bearrezkoa da errietan ta errien izaeran irakurgaiak laxterka egiten ari diran aldaketak
oartzea. Bonbak bere umeak dira, anarkismoa bere emaitz edo frutua da, ta errien artean beti urduri dabilen matxinada edo erreboluzioa eskubidez, berea da. Albistari (periodiko) gaiztoa gizonak ilaz ibiltzen dan aize izurriduna baño arrisku aundiagokoa da. Berak dauka tximistaren arintasuna, tximistargiaren dirdira ta zerbait adierazten diguten grftaera arrigarri guztien lilura. Jende-taldeak mugitu, guda edo gerra piztu, matxinadak egiteko su eman, erriai gaizki egin, agintea dardaratu, erregeak lurrera bota ta gizarteari lur jo erazitzen diote inpernuko makina baten antzera.

Descargar facsímil original en PDF

Autor: Samuele Cultrera
Fecha: 06/06/1922