Bonbaren umeak (1922)

izkilu_Armak

Iturria: Gaurko Izkilu edo arma (Loyola’tar Eneko Deuna’ren irarkola, Donostia, 1922)
Aita Samuele Cultrera Itzulpena: Arbelaitz kaputxinoa
2. Irakurgai gaiztoak. 2. Zoritxarrik aundiena. 35. orr.

Bearrezkoa da errietan ta errien izaeran irakurgaiak laxterka egiten ari diran aldaketak
oartzea. Bonbak bere umeak dira, anarkismoa bere emaitz edo frutua da, ta errien artean beti urduri dabilen matxinada edo erreboluzioa eskubidez, berea da. Albistari (periodiko) gaiztoa gizonak ilaz ibiltzen dan aize izurriduna baño arrisku aundiagokoa da. Berak dauka tximistaren arintasuna, tximistargiaren dirdira ta zerbait adierazten diguten grftaera arrigarri guztien lilura. Jende-taldeak mugitu, guda edo gerra piztu, matxinadak egiteko su eman, erriai gaizki egin, agintea dardaratu, erregeak lurrera bota ta gizarteari lur jo erazitzen diote inpernuko makina baten antzera.

Deskargatu Faksimila PDF euskarrian

Egilea: Samuele Cultrera
Data: 06/06/1922