Bilbao – Un repentino temblor (1937)

Fuente: Nere Bordatxotik. Inazio Eizmendi Manterola “Basarri” (Auspoa, 1992) Pag. 59
De la serie de bertsos titulada Arantzadi’tar Ingartzi. Agur Irakasle!.

Bat-batetako dardar zaratatsua / Un repentino temblor
senti dizu eusko lurrak, / ha sentido la tierra vasca
guzia beltz jantziz … naigabetsu, mingots / vestidoa de negro, triste, desolada
utzi du zure agurrak! / la ha dejado tu adiós

Zuek ere, Kantauri ertzeko urak, / Vosotras también, aguas del cantábrico
orru illuna dagizute, / se os oye rugir
ainbat bider laztandu zinduten jauna / el señor que os acarició tantas veces
urrundua baitezute. / se aleja de vosotras.

Nola naigabearen zama mingotsak / El amargo peso del tristeza
dardartu ez gure lurra, / como no hará vibrar nuestra tierra
betiko iges dijoala ikusten badu / si ve como escapa para siempre
bere aldezle ziurra? / su entregado defensor

Leer texto completo en PDF

Autor: Inazio Eizmendi Manterola
Fecha: 18/02/1937