Bilbao – A sudden tremor (1937)

Fuente: Nere Bordatxotik. Inazio Eizmendi Manterola “Basarri” (Auspoa, 1992) Page 59
From the series of bertsos called Arantzadi’tar Ingartzi. Agur Irakasle!.

Bat-batetako dardar zaratatsua / A sudden tremor
senti dizu eusko lurrak, / has felt the Basque country
guzia beltz jantziz … naigabetsu, mingots / dressed in black, sad, desolate
utzi du zure agurrak! / has left your goodbye

Zuek ere, Kantauri ertzeko urak, / You too, waters of the Cantabrian sea
orru illuna dagizute, / I can hear you roar
ainbat bider laztandu zinduten jauna / the man who stroked you so many times
urrundua baitezute. / is going away from you.

Nola naigabearen zama mingotsak / The weight of bitter sadness
dardartu ez gure lurra, / how will not thrill our land!
betiko iges dijoala ikusten badu / when looking how escapes forever
bere aldezle ziurra? / his most devored defensor

Read full text on PDF

Author: Inazio Eizmendi Manterola
Date: 18/02/1937