Berriatua – Forges (1895)

Source: Olak (1895). Rafael Murga ta Mugartegi. Euskal-Erria : revista bascongada San Sebastián T. 33 (2o sem. 1895), 491-494, 517-520 orld. (KM)178876. Original from the Koldo Mitxelena Kulturunea Library (Provincial Council of Gipuzkoa).

Ez zan irurindar gichiago olaren barruba, dana suak argituta eta onen ondoan zutunik arragoia beatzuten chandaz egoan urtzallea, alboko gelan beste urtzalle eta itzelak lo egiteeben artean ardurarik egingabe uramildeko ots gorrariari.
Eziñ leiteken leku aretan berbarik egin, ez zan ezer entzuten, baña biargiñak aiñ eginda egozan zarata aretara ze urtzaellak, ezagututeebanean arragoa prest zala, egiteeban chistu eta bertatik etortenziran lo egozanak atera eta gabi neurkaisa ibilli erainda ledanbatutera. Gesi onetan argidaira zan andiagoa, toki dana chinportaz betetanzan eta gizon guztiak biarrean jardunda emateutzen olari bi kolpe arzulo baten antza.
Au zan kuadro miragarri bat, aldika ondiño gauloratuba andrak gorulara baizen ziranean, eta merezi leukana euskaldun antzeskin batek berekin bere antzeskayak katigututzea”

(Read full text)

Download original PDF publication

Author: Rafael Murga ta Mugartegi
Date: 16/07/1895