Berriatua – Olak (1895)

Iturria: Olak (1895). Rafael Murga ta Mugartegi. Euskal-Erria : revista bascongada San Sebastián T. 33 (2o sem. 1895), 491-494, 517-520 orld. (KM)178876. Koldo Mitxelena Kulturuneko liburutegiaren jatorrizkoa (Gipuzkoako Foru Aldundia).

Ez zan irurindar gichiago olaren barruba, dana suak argituta eta onen ondoan zutunik arragoia beatzuten chandaz egoan urtzallea, alboko gelan beste urtzalle eta itzelak lo egiteeben artean ardurarik egingabe uramildeko ots gorrariari.
Eziñ leiteken leku aretan berbarik egin, ez zan ezer entzuten, baña biargiñak aiñ eginda egozan zarata aretara ze urtzaellak, ezagututeebanean arragoa prest zala, egiteeban chistu eta bertatik etortenziran lo egozanak atera eta gabi neurkaisa ibilli erainda ledanbatutera. Gesi onetan argidaira zan andiagoa, toki dana chinportaz betetanzan eta gizon guztiak biarrean jardunda emateutzen olari bi kolpe arzulo baten antza.
Au zan kuadro miragarri bat, aldika ondiño gauloratuba andrak gorulara baizen ziranean, eta merezi leukana euskaldun antzeskin batek berekin bere antzeskayak katigututzea”

(Irakurri testu osoa)

Deskargatu Faksimila PDF euskarrian

Egilea: Rafael Murga ta Mugartegi
Data: 16/07/1895