Donostia – Baserriyan (1894)

Fuente original: Baserriyan (Euskal-Erria : revista bascongada, 1894)
Rosario Artola (1869-1950)
Original de la Biblioteca de Koldo Mitxelena Kulturunea, Diputación Foral de Gipuzkoa

Biotzian senti det zoriontasuna, / He sentido la felicidad en el corazón
zelai eder abetan zer edertasuna; / que belleza en estos bellos campos
ezer ez da aditzen au isiltasuna, / no se escucha nada, que silencio
bakarrikan choriyak, ¡ai! alaitasuna, / sólo los pájaros, ¡ay! alegría
aize fresko ederra au da osasuna. / este aire fresco, que saludable

Errekacho garbiyak espillu moduban, / limpios riachuelos, como espejos
arboldegi ederrak beraren onduan; / con preciosas arboledas, al lado
ainbeste pisti pollit gain ta inguruban / tantos animales en torno a ellos
¡zein bizi litekean baserri chuluan, / quien pudiera vivir en el caserio
neretzat gauz oberik ez dago munduan! / no hay cosa mejor en el mundo

Modu ontan pentsatzen neguen artian, / Mientras pensabe de esta forma
zerebait senti nuben alako batian, / algo sentí en un momento
au zan kanpai soñua gabaren antzian, / era el sonido de campana, anunciando la noche
eta arek zer pena neri eman ziran, / que gran pena me dió
¡errira etortzeko esaten baiziran!
/ ¡me llamaba para que volviera al pueblo!

Descargar artículo original en PDF

Autor: Rosario Artola (1869-1950)
Fecha: 14/05/1894