Amezketa – Karidadearen heriotza (1967)

lurberribila

Iturria: Lur berri bila (Izarra, 1967)
Nemesio Etxaniz (1899-1982)
“Santa Ageda kantak” atala.

PERNANDO AMEZKETARRARENA
Amezketako Pernando zanak
jo zuan bein il-kanpaia,
erri guzian zabaldurikan
nor il zan galdetu naia.
Erri osoa batu zanean,
Pernandok kiñu eginda:
erri onetan, esaten die,
karidadea gaur il da.

Irakurri jatorrizko idatzia

Egilea: Nemesio Etxaniz (1899-1982)
Data: 27/09/1967