{ "type": "FeatureCollection", "crs": {"type": "name", "properties": { "name": "EPSG:3857" } }, "features": [ { "type": "Feature", "geometry": {"type": "Point","coordinates": [-1.978987455368042, 43.32051796376149]}, "properties": { "id" : 11243, "date" : "07/04/2016", "category": "Mekanikoa","title": "Donostia - Soinu grabetik hurbil Copy Copy Copy", "author" : "Peter Cusack", "href" : "", "content" : "Donostiak urak kudeatzeko sistema konplexua du, alde batetik itsasgorak eta bestetik euria egiten duenean ibaiak hartzen duen ur kopuruak kontutan hartzen dituena. Lurrazpian, metro gutxi batzutara, ura punpatzeko eta biltzeko estazioa dago, eta hau aldiberean sare guztira konektatuta. Honako hau, bertako aire egokitzaile baten bonba baten hurbileko grabaketa da.Dokumentu hau\u00a0AUDIOLAB elkartea<\/a>k eta\u00a0Cristinaenea fundazioa<\/a>k antolatutako\u00a0URAREN ERABILERAK ETA GEHIEGIKERIAK: URUMEA tailerra<\/a>ren bitartean jaso zen.", "attachment" : "","image-url":"","image" : "" } }, { "type": "Feature", "geometry": {"type": "Point","coordinates": [-2.67406, 43.306]}, "properties": { "id" : 81, "date" : "04/10/2001", "category": "Urbanoa","title": "Gernika - Menditik", "author" : "Luz Maria Sanchez", "href" : "", "content" : "Mendixka batetik egindako grabaketa. Urrunean eraikuntza baten obrak entzuten dira.", "attachment" : "http://www.soinumapa.net/wp-content/uploads/gernika 5.mp3","image-url":"","image" : "" } }, { "type": "Feature", "geometry": {"type": "Point","coordinates": [-2.33734130859375, 43.257205668363206]}, "properties": { "id" : 9092, "date" : "16/09/1900", "category": "Entzuteko idatziak","title": "Euskal musikaren kontraesanak (1900)", "author" : "Jose María Salaverría (1873-1940)", "href" : "", "content" : "Iturria: Alma Vasca <\/strong>(Rivadeneira, Madrid, 1900)Jose M\u00aa Salaverria<\/a> <\/strong> (1873-1940)XIII. El humor anacre\u00f3ntico de los vascos. 106. orr<\/a>Aunque, con demasiada frecuencia, la m\u00fasica vascongada suele ir unida al verso en un maridaje verdaderamente monstruoso. A veces un canto dolorido y sentimental, hondo y pat\u00e9tico, sirve para acompa\u00f1ar a unos versos que ensalzan las virtudes del vino; otras veces van unos versos vulgares y chocarreros unidos a una tonada briosa y vehemente. Hay, por ejemplo, una m\u00fasica an\u00f3nima, de indudable antigu\u0308edad, cuyo ritmo parece pedir la ayuda de los romances heroicos o narrativos. Tiene un sonsonete mon\u00f3tono, apto para la narraci\u00f3n tr\u00e1gica. No obstante, ese curioso motivo musical se acopla a los rid\u00edculos versos siguientes: <\/em> <\/em>Andre Madal\u00e9n, andre Madal\u00e9n,laurden erdi bat oliy\u00f3;aita jornalac artzen badi tu,ama pagatueo diy\u00f3-<\/em>Deskargatu Faksimila PDF euskarrian <\/a>", "attachment" : "http://www.soinumapa.net/wp-content/uploads/gernika 5.mp3","image-url":"","image" : "" } }, { "type": "Feature", "geometry": {"type": "Point","coordinates": [-2.413666248321533, 43.174074295171366]}, "properties": { "id" : 10864, "date" : "", "category": "Soinudun irudiak","title": "Soraluze - Soraluze 5", "author" : "", "href" : "", "content" : "\"\"<\/a>", "attachment" : "http://www.soinumapa.net/wp-content/uploads/2016/02/silence_1s_7.mp3","image-url":"","image" : "" } }, { "type": "Feature", "geometry": {"type": "Point","coordinates": [-1.7409896850585938, 43.31805917547918]}, "properties": { "id" : 8846, "date" : "01/07/1793", "category": "Entzuteko idatziak","title": "Bidasoa - Burrundara (1793)", "author" : "Juan Ignacio de Iztueta (1767-1845)", "href" : "", "content" : "Iturria: Guipuzcoaco provinciaren condaira edo historia <\/strong><\/strong>(Inp. Baroja, Donostia, 1845)Juan Ignacio de Iztueta<\/a><\/strong> (1767-1845)OGUEI TA BAT-GARREN CAPITULUA. 380. orr.<\/a>Nafarroaco turmoitic ishuritaco euri jasa andi baten bidez eguin\u0303eratutaco ujolac Bidasoaco ibaian cecartzien aritz ta pago oso andien burrundara eta ospe izugarria gau illun batean iduritu citzaion Beobian cegoen guardiari, ezen, Francesac cetozela urean gabarraquin. Gueiagoco bague asi zan deadarca laguntzaren esque, eta lance ain\u0303 estura larricoan aurrenen aurrenengo iritsi ciran Beobiara Guipuzcoaco mutilac. General Caro jaunac icusiric oen azcardade, beldurbaguetasun ta leialtadea, esquer onac eta asco berai emanic beguiratu izan cien gueroztic lenago baino obeto.<\/em>Deskargatu Faksimila PDF euskarrian<\/a>\"\" <\/a>", "attachment" : "http://www.soinumapa.net/wp-content/uploads/2016/02/silence_1s_7.mp3","image-url":"","image" : "" } }, { "type": "Feature", "geometry": {"type": "Point","coordinates": [-1.7298316955566406, 43.29440289224043]}, "properties": { "id" : 5568, "date" : "29/03/2012", "category": "Mekanikoa","title": "Endarlatsa - N121A", "author" : "Iñigo Telletxea", "href" : "", "content" : "Bera (Nafarroa) eta Irun (Gipuzkoa) artean dagoen Endarlatsako zubiaren alboan egindako grabaketak.